Bộ tạo tín hiệu APSIN 9 kHz đến 12, 20 hoặc 26,5 GHz
Model APSIN
Thương hiệu AnaPico
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Dải tần số
100 kHz đến 12, 20 hoặc 26,5 GHz


Độ phân giải tần số
0,001 Hz


Dãy công suất
-20 đến +15 dBm, -90 đến +25 dBm (với tùy chọn PE3 và HP)


Độ phân giải điện
0,01 dB


Tốc độ chuyển đổi
400 Lời mời (<30 Lời mời với tùy chọn FS)


Nhiễu pha ở tần số 1 GHz: ở 10 Hz
-80 dBc / Hz


Nhiễu pha ở tần số 1 GHz: ở 1 kHz
-117 dBc / Hz


Nhiễu pha ở tần số 1 GHz: ở 100 kHz
-128 dBc / Hz


Nhiễu pha ở tần số 1 GHz: ở 10 MHz
-150 dBc / Hz


Điều khiển từ xa
Ethernet, GPIB, USB (SCPI v1999)


Điều chế
Sáng, Chirp, FM, PM, Xung


Quét
Tần suất, danh sách, sức mạnh


Kích thước (W x L x H), Trọng lượng
173,6 x 261,7 x 116,9 mm [6,83 x 10,30 x 4,60 in], 2,5 kg