Bộ cấp nguồn một chiều Agilent 6674A DC
Model 6674A
Thương hiệu DINO-LITE
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Bộ cấp nguồn một chiều Agilent 6674A DC
Specifications:
2000 Watt System Power Supply, 60V, 35A

Line Regulation Current : 2 mA
Load Regulation Voltage : 2 mV
Output 1,Volts/ Max. Current : 60 Volts - 35 Amps
Type : DC - Single Out

Options: