Bộ cấp nguồn một chiều Agilent DC 6032A
Model 6032A
Thương hiệu AGILENT
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Bộ cấp nguồn một chiều Agilent DC 6032A
Specifications:
System Autoranging DC Power Supply, 60V, 50A

Output Ratings
Voltage: 0 to 60 V
Current: 0 to 50 A

Programming Accuracy at 25°C
Voltage: 0.035%, +40 mV
Current: 0.2%, +85 mA

Ripple & Noise 20 Hz to 20 MHz
Voltage rms: 8 mV
Voltage Peak-to-Peak: 40 mV
Current rms: 25 mA

Readback Accuracy at 25°C &pl
Voltage: 0.08%, +20 mV
Current: 0.36%, +35 mA

Options: