Bộ cấp nguồn một chiều Agilent DC E3631A
Model E3631A
Thương hiệu AGILENT
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Bộ cấp nguồn một chiều Agilent DC E3631A
Specifications:
80 W Triple Output Power Supply, 6V, 5A & ±25V, 1A

Line Regulation : HP-IB - 250 uA
Load Regulation V/C : 2 mV - 250 uA
Other Features : HP-IB - SCPI
Output 1,Volts/ Max. Current : +25 V - 1 A
Output 2,Volts/ Max. Current : -25 V - 1 A
Output 3,Volts/ Max. Current : 6 V - 5 A
Total Power : 80W
Type : DC - Triple Out

80W 심층 출력
저 노이즈/우수한 정확도
전면 및 후면 출력 단자
GPIB/RS-232 표준
고립형 6V 출력
SCPI 호환


Options: