Bộ cấp nguồn một chiều Agilent E3632A DC
Model E3632A
Thương hiệu DINO-LITE
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Bộ cấp nguồn một chiều Agilent E3632A DC
Specifications:
120 W Power Supply, 15 V, 7 A or 30 V, 4 A

Line Regulation : HP-IB - 250 uA
Load Regulation V/C : 2 mV - 250 uA
Other Features : 2 mV - Dual Range
Output 1,Volts/ Max. Current : 15V - 7A
Total Power : 120W
Type : DC - Single Out

30 W 단일 출력, 듀얼 레인지
저 노이즈 및 탁월한 레귤레이션
전면 및 후면 출력 터미널
GPIB/RS-232 표준
과전압 보호 및 원격 감지
SCPI 호환

Options:
2대 재고 보유