Bộ cấp nguồn một chiều Agilent E3649A
Model E3649A
Thương hiệu DINO-LITE
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Bộ cấp nguồn một chiều Agilent E3649A
Specifications:
Line Regulation : 0.006V - 0.00014A
Load Regulation V/C : 0.006V - 0.00014A
Output 1,Volts/ Max. Current : 35V - 1.4A
Output 2,Volts/ Max. Current : 60V - 0.8A
Total Power : 100W


Options: