Bộ cấp nguồn một chiều DC Agilent E3633A
Model E3633A
Thương hiệu AGILENT
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Bộ cấp nguồn một chiều DC Agilent E3633A
Specifications:
E3633A 200W Power Supply, 8V, 20A or 20V, 10A
Output Ratings
- Range 1: 0 to 8 V, 20 A
- Range 2: 0 to 20 V, 10 A
Programming Accuracy at 25°C ±5°C
- Voltage: 0.05% + 10 mV
- Current: 0.2% +10 mA
Ripple & Noise (20 Hz to 20 MHz)
- Normal-mode voltage: <350 μVrms/3 mVpp
- Normal-mode current: <2 mA rms
- Common-mode current: <1.5 μA rms
Readback Accuracy at 25°C ±5°C
- Voltage: 0.05% + 5 mV
- Current: 0.15% + 5 mA

Options: