Bộ cấp nguồn một chiều Digital electronics DC DRP-9503TP
Model DRP-9503TP
Thương hiệu VIAM VINA
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Bộ cấp nguồn một chiều Digital electronics DC DRP-9503TP
Specifications:
◎ Triple 출력(2CH : 가변, 1CH : 고정)
◎ 출력극성 : Positive & Negative
◎ 전원소비가 적다
◎ 가변전압 : 0~30V ,0~50V , 5V(고정)
◎ 가변전류 : 0~3A , 0~5A , 2A(고정)
◎ 내장형 전류제한회로
◎ 디지탈 및 아날로그 Display Meter.
◎ 외부 아날로그 제어 기능(옵션) : 0~5V , 0~10V
◎ 저리플 및 노이즈
◎ 직/병렬 작동가능
◎ 정전류/정전압 작동

Options:


항목/모델DRP-9303TPDRP-9305TPDRP-9503TPDRP-9185TP
출력전압0~±30V,5V(고정)0~±50V,5V(고정)0~±18V,5V(고정)
출력전류0~3A,2A(고정)0~5A,2A(고정)0~3A,2A(고정)0~5A,2A(고정)
출력극성Positive & Negative
리플전압저리플 : 1.0mVrms
전압변동율0.01% 이하 + 2mV (입력전압변화 : ±10%)
부하변동율0.01%이하 + 3mV(부하변화 : 0~100%)
전압측정정확도±(1%+1digit)
전류측정정확도± (1%+1digit)
절연샤시와 출력 : 10MΩ (DC500V) 이상
샤시와 전원코드 : 50MΩ (DC500V) 이상
보호회로과부하보호회로
주위온도5℃~40℃
전원AC 100V/110V/220V/230V, 50/60HZ
크기235(W) X 370(D) X 145(H)mm
악세서리사용설명서, 전원코드, 테스트리드, 쇼트바, 퓨즈