Bộ cấp nguồn xoay chiều AC Kikusui PCR-2000L
Model PCR-2000L
Thương hiệu KIKUSUI
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Bộ cấp nguồn xoay chiều AC Kikusui PCR-2000L
Specifications:
AC Power Source

출력정격전압 : 1~140V/2~280V
츨력정격전류 : 10A/5A
출력정격상수 : 단상
출력정격전력용량 : 2KW
출력정격최대허용전류 : 최대전류(실효치)의 3배
출력정격주파수 : 5~500Hz

Options: