Bộ khuếch đại vi sóng Agilent 8449B
Model 8449B
Thương hiệu DINO-LITE
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Bộ khuếch đại vi sóng Agilent 8449B
Specifications:
Microwave Preamplifier, 1 GHz to 26.5 GHz

Sensitivity for MIL-STD radiated measurements
Noise Figure: 1.0-12.5 GHz - 8.5dB; 12.5-22.0 GHz - 12.5dB;
22.0-26.5 GHz - 14.5dB
Minimum Gain: 23.5dB
Gain Flatness: 1.0-26.5 GHz - ±4.5dB; 2.0-22.0 GHZ ±3.5dB
Connector Type: ACP - 3.5 male

Options: