Bộ tiền khuếch đại Agilent 8447F
Model 8447F
Thương hiệu AGILENT
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Bộ tiền khuếch đại Agilent 8447F
Specifications:
Bandwidth : 9㎑ ~ 1.3㎓
Gain : > 25dB
SWR : < 2.2
Max. DCV : ±10V
Type : N(f) 50Ω


Options: