Bộ tiền xử lý Sonoma 310N
Model 310N
Thương hiệu VIAM VINA
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Bộ tiền xử lý Sonoma 310N
Specifications:
310N Broadband Amplifier

Frequency Range : 9 kHz - 1 GHz
Gain : 32 dB
Output Power : 10 mW
Remarks : Low noise, replaces HP/Agilent/Keysight 11909A

Options: