Đồng hồ đo vạn năng Protek 506
Model 506
Thương hiệu VIAM VINA
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Đồng hồ đo vạn năng Protek 506

True RMS
DCV : 400m ~ 1000V
Độ phân giải DCV : 0.1mV (Max)
Độ chính xác DCV : ±0.5%
ACV : 400m ~ 1000V
Độ phân giải ACV : 0.1mV (Max)
Độ chính xác ACV : ±1.5%
DCA : 00µA, 400mA, 20A
Độ phân giải DCA : 0.1µA (Max)
Độ chính xác DCA : ±(1% Rdg + 2D)
ACA : 400µA, 400mA, 20A
Độ phân giải ACA : 0.1µA (Max)
Độ chính xác ACA : ±(1.5% Rdg + 2D), 50Hz to 100Hz
Decibel : -31.6 to + 59.71dB
Độ phân giải : µ0.5dB
Ω : 400W to 40MΩ
Độ phân giải Ω : 0.1Ω (Max)
Độ chính xác Ω : ±0.5%
Nhiệt độ : -40 – 400oC / 0.1oC/+-3%
Tần số : -17 to 1200°C / ±3%
Duty : 1 ~ 99%
Tụ điện : 100uF/+-3%
Cuộn cảm : 0 – 100H / 0.01H
Kiểm tra liên tục, đo Diode, giao tiếp RS232, phát tín hiệu vuông.