Kính hiển vi soi nổi Ome-top PS-530NG
Model PS-530NG
Thương hiệu VIAM VINA
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Kính hiển vi soi nổi Ome-top PS-530NG
Trinocular Head Angle of viewing 45o
Zoom ratio: 1:6.4
Eyepiece WF 10X/20 mm
Objective 0.7x - 4.5x magnification is 7x - 45x
Interpupillary distance adjustment range: 55-75 mm
Working distance: 100 mm
Reflected and transmitted LED illumination