Kính lúp Peak 1961 10X
Model Peak 1961
Thương hiệu PEAK
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Kính lúp Peak 1961 10X

Magnification: 10X
Focal Length 33.6mm 10X
Field of View 61mm 10X
Size: 34.5 x 41.5 mm
Net Weight: 27.5 g