Máy hiện sóng số Agilent 54601A
Model 54601A
Thương hiệu DINO-LITE
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy hiện sóng số Agilent 54601A
Specifications:
4 CHANNEL, 100MHz Oscilloscope

Frequency Range/ Bandwith : 100 MHz
Max. Vertical Sensitivity : 5 V/div
Min. Vertical Sensitivity : 2 mV/div
Number of Channels : 4
Record Length : 4,000 pts.
Sample Rate : 20 MSa/s

Options: