Máy hiện sóng số Tektronix 11801C opt.1T,SD24x1
Model 11801C opt.1T,SD24x1
Thương hiệu TEKTRONIX (USA)
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy hiện sóng số Tektronix 11801C opt.1T,SD24x1
Specifications:
Digital Sampling Oscilloscope

Frequency Range/ Bandwith : 50 GHz
Number of Channels : 8 CH
Record Length : 5120 pt/se
Sample Rate : .2 MSa/s
Type (D/A) : Sampling OscilloscopeOptions:
SD-24 : 20 GHz dual-channel TDR/sampling head