Máy hiện sóng số Tektronix 2232
Model
Thương hiệu TEKTRONIX (USA)
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy hiện sóng số Tektronix 2232
Specifications:
Form Factor : Benchtop
Bandwidth : 100 MHz
Number of Channels : 2 ch
Simultaneous Channels : 2 ch
Simultaneous Maximum Sampling Rate/ch : 100 MSa/s
One ch. only max. sampling rate : 100 MSa/s
Max. Single Shot bandwidth : 100 MHz
Max. Record Length : 4000 pt/sec
Min. Vertical Sensitivity : 2 mV/div
Maximum Vertical Sensitivity : 5 V/div
Rise time : 3.5 ns
Number of Bits : 8 bits
Input Impedance : 1 MOhm
Input Coupling : AC,DC,GND
Maximum Input Voltage : 400 Vrms
Main time base - lowest : 50 ns/div
Main time base - highest : .5 s/div
Timebase accuracy :

Options: