Máy hiện sóng số Tektronix 2430
Model
Thương hiệu TEKTRONIX (USA)
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy hiện sóng số Tektronix 2430
Specifications:
Bandwidth 150 MHz
2 ch Channels
Sampling Rate/ch 100 MSa/s
Record Length 1024 pt/sec
Vertical Sensitivity 2 mV/div to 5 V/div
Rise time 2.33 ns
8 bits
Input Impedance 1 MOhm and 50 Ohm
Input Voltage 400 Vrms
Time base 5 ns/div to 5 s/div
Timebase accuracy .0015 %

Options: