Máy hiện sóng số Tektronix 2440-022
Model 2440-022
Thương hiệu TEKTRONIX (USA)
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy hiện sóng số Tektronix 2440-022
Specifications:
Bandwidth 300 MHz
Number of Channels 2 ch
Sampling Rate/ch 500 MSa/s
Max. Record Length 1024 pt/sec
Vertical Sensitivity 2 mV/div to 5 V/div
Rise time 1.1667 ns
8 bits
Input Impedance 1 MOhm and 50 Ohm
Input Voltage 400 Vrms
Time base 2 ns/div to 5 s/div

Options: