Máy hiện sóng số Tektronix TDS2012
Model TDS2012
Thương hiệu TEKTRONIX (USA)
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy hiện sóng số Tektronix TDS2012
Specifications:
Digital Oscilloscope

Bandwidth : 100 MHz
Sample Rate : 1.0 GS/s
Record Length : 2.5K points
Channels : 2
Display : Color

Options: