Máy hiện sóng số Tektronix TDS2024
Model TDS2024
Thương hiệu TEKTRONIX (USA)
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy hiện sóng số Tektronix TDS2024
Specifications:
Digital Oscilloscope

Sample Rate : 2.0 GS/s
Record Length : 2.5K points
Channels : 4
Display : ColorOptions:
TDS2CMA : Call
TDS2MEM : Call