Máy hiện sóng số Tektronix TDS430A
Model TDS430A
Thương hiệu TEKTRONIX (USA)
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy hiện sóng số Tektronix TDS430A
Specifications:
Digital Oscilloscope

Frequency Range/ Bandwith : 400 MHz
Max. Vertical Sensitivity : 10 V/div
Min. Vertical Sensitivity : 1 mV/div
Number of Channels : 2 Ch
Record Length : "30,000 pts"
Sample Rate : 100 MSa/s
Type (D/A) : Digital

Options: