Máy hiện sóng số Tektronix TDS540D
Model TDS540D
Thương hiệu TEKTRONIX (USA)
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy hiện sóng số Tektronix TDS540D
Specifications:
Digital Oscilloscope

Frequency Range/ Bandwith : 500 MHz
Max. Vertical Sensitivity : 10 V/div
Min. Vertical Sensitivity : 1 mV/div
Number of Channels : 4 Ch
Record Length : 50000 pt
Sample Rate : 2 GSa/s

Options: