Máy hiện sóng số Yokogawa DL1540L
Model DL1540L
Thương hiệu YOKOGAWA
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy hiện sóng số Yokogawa DL1540L
Specifications:
Digital Oscilloscope

Full Range 4ch 입력
최고 200MS/s(8bit)
Long Memory 최대 120MWord
150MHz Analog대역
내장 프린터(option)
Compact(A4 size이하 설치 면적)
Light(약 6kg)

수직부
입력 impedance:1ΜΩ±1.5%(약25pF)
입력 coupling:AC/DC/GND
수평부
Sweep시간:5ns/div~50s/div
TRIGGER
Mode:Auto/Auto-level/Normal SGL/
Mode:N-SGL
Type:Edge/TV/Window(CH1만)/
Type:OR/pattern/펄스폭
Type:(OR/pattern/펄스폭의 3type은 option)
외형크기:268(W) ×215(H)×278(D)mm
질 량:약 6kg

Options: