Máy hiện sóng số Yokogawa DL1640/DL1640L
Model DL1640/DL1640L
Thương hiệu YOKOGAWA
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy hiện sóng số Yokogawa DL1640/DL1640L
Specifications:
4채널, 200 MS/s
200 MHz 아날로그 주파수 대역
최대 메모리 사이즈 : 32 MW (DL1640L) and 8 MW (DL1640)
6.4인치 와이트 TFT 칼라 디스플레이
컴팩트/경량 (approx. 3.9 kg)
A4 사이즈
내부저장 매체 (select PC card, ZipR drive, or
floppy drive)
USB대응 (optional)
Ethernet 접속 (optional)
실시간 디지털 필터링

Options: