Máy hiện sóng số Yokogawa DL1720E (701715-F-J3)
Model DL1720E (701715-F-J3)
Thương hiệu YOKOGAWA
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy hiện sóng số Yokogawa DL1720E (701715-F-J3)
Specifications:
Analog input channels : 2
Max sampling rate : 1 GS/s (Real-time sampling)
100 GS/s (Repetitive sampling)
Bandwidth : 500 MHz
Max. Record length : 1MW/ch

Power cable : -F : VDE standard
Internal storage drive: -J3 : PC card interface (type II)

1 GS/s, 500 MHz analog band
A4크기, 경량(약 5.5 kg)
TFT (6.4")컬러 디스플레이
긴 8 MW의 메모리(DL1740EL) & 쉬운 Zoom기능
All-points 표시
History memory & history search 기능
USB 상호 교환성을 가지는 이더넷
빠르고 쉬운 이미지저장기능

Options: