Máy hiện sóng số Yokogawa DL7440/DL7480
Model DL7440/DL7480
Thương hiệu YOKOGAWA
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy hiện sóng số Yokogawa DL7440/DL7480
Specifications:
주파수대역 : 500MHz
채널수:4ch analog input channel
16-bit logic input(optional)
최대 샘플링:2GS/s (Real-time)
Equivalent Sampling: 100GS/s
메모리 사이즈:16MW/CH(701440), 4MW/CH(701420)
DSE 칩 탑재 고속 화면 갱신
8.4인치 TFT Color LCD
다양한 Search기능:History Search, Search-and-Zoom
외부 인터페이스:SCSI, GP-IB, RS-232C, Centronics,
Ethernet(optional)
Probe attenuation : 1:1 / 10:1 / 100:1 / 1000:1

Options: