Máy hiện sóng Tektronix WFM700M
Model WFM700M
Thương hiệu TEKTRONIX (USA)
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy hiện sóng Tektronix WFM700M
Specifications:
SD/HD Multi Monitor

고선명 디지털 신호 경로를 모니터
SMPTE 292M 직렬 디지털 비디오용 종단 입력단 2개
입력 포맷 자동 검출
사용자 선택가능 색체계
터치 스크린 방식의 통합 TFT 컬러 LDC 디스플레이

Options: