Máy hiện sóng tuơng tự Tektronix 221
Model
Thương hiệu TEKTRONIX (USA)
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy hiện sóng tuơng tự Tektronix 221
Specifications:
Type (D/A) : Analog
5MHz
2-Channel Oscilloscope

Options: