Máy hiện sóng tương tự Tektronix 2465
Model
Thương hiệu TEKTRONIX (USA)
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy hiện sóng tương tự Tektronix 2465
Specifications:
Form Factor : Benchtop
Bandwidth : 300 MHz
Rise time : 1.17 ns
Number of Channels : 4 ch
Min. Vertical Sensitivity : 2 mV/div
Maximum Vertical Sensitivity : 5 V/div
Vertical(or Deflection Factor) Accuracy : 2 %
Input Coupling : AC,DC,GND
Input Impedance : 1 MOhm
Input Impedance (alternate) : 50 Ohm
Maximum Input Voltage : 400 V(dc+p
Maximum Input#2 (for Impedance #2) : 5 Vrms
Main time base - lowest : 5 ns/div
Main time base - highest : 500 ms/div
B Sweep Time Base (low) : 5 ns/div
B Sweep Time Base (high) : 50 ms/div
Time base Magnification factor (X?) : x10
Timebase accuracy : 0.7 %
Trigger Source : External,Internal
Display Type : Color CRT
Display Size : 13 cm

Options: