Máy hiện sóng tương tự Tektronix 468
Model
Thương hiệu TEKTRONIX (USA)
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy hiện sóng tương tự Tektronix 468
Specifications:
100 MHz, 2-Channel Digital Storage Oscilloscope

Options: