Máy hiện sóng tương tự Tektronix TAS465
Model TAS465
Thương hiệu TEKTRONIX (USA)
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy hiện sóng tương tự Tektronix TAS465
Specifications:
Oscilloscope

Frequency Range/ Bandwith : 100 MHz
Max. Vertical Sensitivity : 5 V/div
Number of Channels : 2 Ch
Other Features : 2 mV/div
Record Length : 2.5000 pts.
Sample Rate : 1 GSa/s
Type (D/A) : Analog

Options: