Máy phân tích mạng Advantest R3767CG
Model R3767CG
Thương hiệu Advantest
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy phân tích mạng Advantest R3767CG
Specifications:
Network Analyzer

Frequency Accuracy : +/- 3 ppm
Frequency Range : 300 kHz - 8 GHz
Frequency Resolution : 1 Hz
Output Impedance : 50 ohms
Output Power Range : -10 dBm - +10 dBm
Output Resolution : .01 dB
Sweep Range : 300 kHz - 8 GHzOptions: