Máy phân tích mạng Advantest R3963B
Model R3963B
Thương hiệu Advantest
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy phân tích mạng Advantest R3963B
Specifications:
Duplexer Test Set

<Common specifications>
Frequency range :40MHz to 8GHz
Dimensions Type A :424(W) x 88(H) x 400(D)mm
Type B :250(W) x 80(H) x 165(D)mm
Weight :5 kg or less

<R3963A/3963B specifications>
Directivity(25℃+-5℃):
ANT PORT 30dB typ. *40dB typ (40MHz to 2.6GHz)
29dB typ. *32dB typ (2.6GHz to 3.8GHz)
25dB typ. *26dB typ (3.8GHz to 8GHz)
TEST PORT1,2 15dB typ. *40dB typ (40MHz to 2.6GHz)
20dB typ. *32dB typ (2.6GHz to 3.8GHz)
8dB typ. *26dB typ (3.8GHz to 8GHz)
Test port load match (25℃+-5℃) :
ANT PORT 25dB typ. *40dB typ (40MHz to 2.6GHz)
20dB typ. *32dB typ (2.6GHz to 3.8GHz)
14dB typ. *26dB typ (3.8GHz to 8GHz)
TEST PORT1,2 18dB typ. *40dB typ (40MHz to 2.6GHz)
20dB typ. *32dB typ (2.6GHz to 3.8GHz)
14dB typ. *26dB typ (3.8GHz to 8GHz)

Options: