Máy phân tích mạng Agilent 8510C
Model 8510C
Thương hiệu AGILENT
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy phân tích mạng Agilent 8510C
Specifications:
Vector Network Analyzer

Frequency Range : 45 MHz to 110 GHz
Output Impedance : 50 ohmsOptions:
85102B IF/Detestor 포함(내장)