Máy phân tích mạng Agilent 8722D w/010,085,089 + 85056A
Model 8722D w/010,085,089 + 85056A set
Thương hiệu AGILENT
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy phân tích mạng Agilent 8722D w/010,085,089 + 85056A
Specifications:
8722D w/010,085,089 + 85056A set

8722D Microwave Vector Network analyzer, 50 MHz to 40 GHz
010 Time domain
085 High power system
089 Frequency offset mode

85056A Standard Mechanical Calibration Kit, DC to 50 GHz, 2.4 mmOptions: