Tải điện tử Fujitsu Denso EML-03BL
Model EML-03BL
Thương hiệu VIAM VINA
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Tải điện tử Fujitsu Denso EML-03BL
Specifications:
Operating voltage: DC0 ~ 120V
Maximum input current: DC30A
Maximum input power: 150W
Constant current mode: DC0 ~ 3A / 0 ~ 30A
Constant resistance mode: 50mΩ ~ 2kΩ / 0.5Ω ~ 20kΩ
Constant voltage mode: DC1.5 ~ 20V/1.5V ~ 120V
GPIB, RS232C

Options:
Option. EML150Lx3