Tải điện tử Fujitsu Denso EUL-300EL
Model EUL-300EL
Thương hiệu VIAM VINA
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Tải điện tử Fujitsu Denso EUL-300EL
Specifications:
Electronic Load (55V-40A-300W)

Options: