Tải điện tử Viam Vina EUL-150αXL
Model EUL-150aXL
Thương hiệu VIAM VINA
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Tải điện tử Viam Vina EUL-150αXL
Specifications:
Electronic Load

Input Power : 0 ~ 150W
Input Voltage
CR Mode : 0~120V
CC/CP/CV Mode : 1.5~120
Input Current : 0~30A
Constant resistance Mode Operating range :
50mΩ Range :0.05~2KΩ
0.5Ω Range : 0.5~20KΩ
5Ω Range : 5~200KΩ

Constant Current Mode Operating range :
0~0.3/
0~3/
0~30A
Resolution : 0.1/1/10mA
Accuracy : +-0.2%of Set +-0.3%of F.S

Constant Mode Operating range : 1.5~20V/1.5~120V

Options: