Công ty sản xuất
    SAMBOW ADTECH
Tên sản phẩm
    Connectors
Tên Model
    APC-7
Tài liệu đính kèm
    APC-7.pdf
 
 

 

 
 
 
Accessory > Connectors : APC-7
APC-7
Tên sản phẩm : Connectors
Tên Mode : APC-7
Công ty sản xuất : SAMBOW ADTECH
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới : call
Giá sản phẩm đã qua sử dụng :
Giá cho thuê :
 
Thông số kỹ thuật Adapter

APC-7 to Type-N(F)

Frequeny range DC~6GHz

SWR 1.2 : 1below

Insertion loss 0.1dB below


Lựa chọn
Tài liệu đính kèm APC-7.pdf