Công ty sản xuất
    Advantest
Tên sản phẩm
    DC (Multiple Output) Power Supplies
Tên Model
    R6246
Tài liệu đính kèm
    R6246.pdf
 
 

 

 
 
 
Power Supplies > DC (Multiple Output) Power Supplies : R6246
R6246
Tên sản phẩm : DC (Multiple Output) Power Supplies
Tên Mode : R6246
Công ty sản xuất : Advantest
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới :
Giá sản phẩm đã qua sử dụng : call
Giá cho thuê : call
 
Thông số kỹ thuật Advantest R6246 Current Sources Power Supplies

Features
Synchronized 2-channel Generation, Measurement
Measurement Resolution Of 1mV,10fA(SMU220-2),100pA(SMU62-20)
Source Range +/-220V,+/-2A (SMU220-2,2.4W)/ +/-62V,+/-20A(SMU62-20,140W)
Minimum Pulse Width 100us, Minimum Step 700us
Search Measurement Function
Range Switching Without Discontinuous Output
Wide Variety Of Measurement Functions


Lựa chọn
Tài liệu đính kèm R6246.pdf