Công ty sản xuất
    Kikusui
Tên sản phẩm
    Electronic Load
Tên Model
    PLZ164W
Tài liệu đính kèm
    PLZ164W.pdf
 
 

 

 
 
 
Power Supplies > Electronic Loads : PLZ164W
PLZ164W
Tên sản phẩm : Electronic Load
Tên Mode : PLZ164W
Công ty sản xuất : Kikusui
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới :
Giá sản phẩm đã qua sử dụng : call
Giá cho thuê : call
 
Thông số kỹ thuật

Specifications :
- Operating voltage (DC): 1.5 V to 150 V
- Current: 33 A
- Power: 165 W
- CC Mode:
     * Operating range:
                High: 0 A to 33 A
                Med: 0 A to 3.3 A
                Low: 0 A to 330 mA
     * Resolution:
                Range / High: 1 mA
                Range / Med: 0.1 mA
                Range / Low: 0.01 mA
- CR Mode:
     * Operating range:
                High: 22 S to 400 µS (45.455 mO to 2.5 kO)
                Med: 2.2 S to 40µS (454.55 mO to 25 kO)
                Low: 0.22 S to 4µS (4.545 5O to 250 kO)
     * Resolution:
                Range / High: 400µS
                Range / Med: 40 µS
                Range / Low: 4 µS
- CV Mode:
     * Operating range (DC):
                High: 1.5 V to 150 V
                Low: 1.5 V to 15 V
     * Resolution:
                Range / High: 10 mV
                Range / Low: 1 mV
- CP Mode:
     * Operating range:
                High: 16.5 W to 165 W
                Med: 1.65 W to 16.5 W
                Low: 0.165 W to 1.65 W
     * Resolution:
                Range / High: 10 mW
                Range / Med: 1 mW
                Range / Low: 0.1 mW
- Voltmeter:
     * Display:
                Range / High - Med: 0.00 V to 150.00 V
                Range/ Low: 0.000 V to 15.000 V
- Ammeter:
     * Display:
                Range / High - Med: 0.000 A to 33.000 A
                Range/ Low: 0.00 A to 330.00 mA
- Switching Mode:
     * Operation mode: CC and CR
     * Selectablefrequencyrange: 1 Hz to 20 kHz
- Soft alert:
     * Operation mode: CC and CR
     * Selectable time range: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, or 200 ms
- Protection function:
     * Overvoltage protection (OVP)
     * Overcurrent protection (OCP)
     * Overpower protection (OPP)
     * Overheat protection (OHP)
     * Undervoltage protection (UVP)
     * Reverse connection protection (REV)
- Interface:
     * GPIB (488.2)
     * RS-232C
     * USB (2.0)
- AC Input:
     * Input voltage range:
                100 VAC to 240 VAC
                Single phase, continuous
     * Input frequency range: 47 Hz to 63 Hz
     * Power consumption: 80 VA max

Lựa chọn
Tài liệu đính kèm PLZ164W.pdf