Công ty sản xuất
    Agilent/HP
Tên sản phẩm
    Power Sensors
Tên Model
    E9323A
Tài liệu đính kèm
   
 
 

 

 
 
 
Accessory > Power Sensors : E9323A
E9323A
Tên sản phẩm : Power Sensors
Tên Mode : E9323A
Công ty sản xuất : Agilent/HP
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới :
Giá sản phẩm đã qua sử dụng : call
Giá cho thuê : call
 
Thông số kỹ thuật E-Series Peak and Average Power Sensor

Freq. Range : 50? ~ 6?
Power Range : -60dBm ~ 20dBm (1?~100?)
Bandwidth : 5? for W-CDMA Peak
Measuring Function for Power


Lựa chọn
Tài liệu đính kèm