Công ty sản xuất
    Rohde&Schwarz/R&S
Tên sản phẩm
    Power Sensors
Tên Model
    NRV-Z51
Tài liệu đính kèm
   
 
 

 

 
 
 
Accessory > Power Sensors : NRV-Z51
NRV-Z51
Tên sản phẩm : Power Sensors
Tên Mode : NRV-Z51
Công ty sản xuất : Rohde&Schwarz/R&S
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới :
Giá sản phẩm đã qua sử dụng : call
Giá cho thuê : call
 
Thông số kỹ thuật NRV-Z51 N; 50 ohm

Frequency Range Min. Pulse Width Min. PRF : DC to 18 GHz
Power Range Max. Power : 1 µW to 100 mW
Max. SWR (reflection coefficient) : DC to 2 GHz: 1.1 (0.048)
Zero Error (±) : 60 nW
Meter Noise : 22 nW
Linearity Uncertainty in dB : 0.02
Calibration Uncertainty in dB : 0.05
Lựa chọn
Tài liệu đính kèm