Công ty sản xuất
    Agilent/HP
Tên sản phẩm
    Couplers
Tên Model
    778D
Tài liệu đính kèm
    5952-8133(778D).pdf
 
 

 

 
 
 
Accessory > Couplers : 778D
778D
Tên sản phẩm : Couplers
Tên Mode : 778D
Công ty sản xuất : Agilent/HP
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới :
Giá sản phẩm đã qua sử dụng : call
Giá cho thuê :
 
Thông số kỹ thuật Coaxial Dual-Directional Coupler, 100 MHz to 2 GHz

Frequency Range : 100 MHz - 2 GHz
Impedance : 50 Ohm
Type : Coupler
Lựa chọn
Tài liệu đính kèm 5952-8133(778D).pdf