Công ty sản xuất
    Agilent/HP
Tên sản phẩm
    Etc.
Tên Model
    83205A opt.001,600
Tài liệu đính kèm
   
 
 

 

 
 
 
Accessory > Etc. : 83205A opt.001,600
83205A opt.001,600
Tên sản phẩm : Etc.
Tên Mode : 83205A opt.001,600
Công ty sản xuất : Agilent/HP
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới :
Giá sản phẩm đã qua sử dụng : call
Giá cho thuê :
 
Thông số kỹ thuật TDMA/CDPC Cellular Adapter
Lựa chọn 001 CDMA Cellular adapter
002 CDPD Cellular adapter-upgrade to CDMA
003 CDMA/CDPD Cellular adaptor
RMKT Agilent refurbished product
UK6 Commercial cal certificate w/test data
Tài liệu đính kèm