Công ty sản xuất
    Agilent/HP
Tên sản phẩm
    Etc.
Tên Model
    85901A
Tài liệu đính kèm
    5954-9120(85901A).pdf
 
 

 

 
 
 
Accessory > Etc. : 85901A
85901A
Tên sản phẩm : Etc.
Tên Mode : 85901A
Công ty sản xuất : Agilent/HP
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới :
Giá sản phẩm đã qua sử dụng : call
Giá cho thuê :
 
Thông số kỹ thuật AC Power Source

200 Watts continuous output
115 Vrms or 230 Vrms output
Internal battery or external 12 Vdc source
Built-in charger
Up to 2 hour operation of Agilent 8590 Series Spectrum Analyzers
Easy to carry
Lựa chọn
Tài liệu đính kèm 5954-9120(85901A).pdf