Công ty sản xuất
    Rohde and Schwarz/R&S
Tên sản phẩm
    Power Sensors
Tên Model
    NAP-Z5
Tài liệu đính kèm
   
 
 

 

 
 
 
Accessory > Power Sensors : NAP-Z5
NAP-Z5
Tên sản phẩm : Power Sensors
Tên Mode : NAP-Z5
Công ty sản xuất : Rohde and Schwarz/R&S
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới :
Giá sản phẩm đã qua sử dụng : call
Giá cho thuê :
 
Thông số kỹ thuật Meas. range AVG : 0.1 to 350 W
Meas. range PEP : -
Frequency range : 25 to 1000 MHz
Lựa chọn
Tài liệu đính kèm