Công ty sản xuất
    Agilent/HP
Tên sản phẩm
    Switches
Tên Model
    3488A
Tài liệu đính kèm
   
 
 

 

 
 
 
Accessory > Switches : 3488A
3488A
Tên sản phẩm : Switches
Tên Mode : 3488A
Công ty sản xuất : Agilent/HP
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới :
Giá sản phẩm đã qua sử dụng : call
Giá cho thuê : call
 
Thông số kỹ thuật Switch/Control Unit

DC Volts Range Min/Max : 86 V - 132 V
Frequency Range Min/Max : 0 Hz - 26.5 GHz
Measurement Parameter : ACV,DCV,Frequency
Lựa chọn 010 : 10-channel relay multiplexer
011 : 10-channel general purpose relay
012 : Dual 4-channel VHF switch
013 : 4 x 4 matrix switch
014 : 16-bit digital input/output
015 : Breadboard
016 : 3-channel 18 GHz switch
017 : 7-channel form-C relay
018 : 2-channel microwave switch
019/020 : 1.3 GHz 50 and 75 ohm multiplexer
Tài liệu đính kèm